Od dziś tylko w mojej bibliotece…

Choć po przemyśleniu stwierdzam,

że trafniejszym będzie określenie; najczęściej…